הרצאה – אפקטיביות הביקורת

מדדים ליעילות ואפקטיביות של הביקורת הפנימית

1) אפקטיביות בעיני מי?

   בעיות:

• ציפיות שונות מגורמים שונים
• מדדים נבחרים באופן סלקטיבי
• אי הכרה של תפקידי הביקורת הפנימית

2) מדדים אפשריים לאפקטיביות ויעילות של

הביקורת הפנימית

א. עלות – תועלת במונחים כספיים

זהירות!

• חסכון הינו תוצר לוואי אך אינו מטרה עיקרית
• אפשרות להטייה של נושאי הביקורת

ב. כמות דוחות/נושאים בתקופה נתונה

• כמות על פני תקופה ביחס להיקף הביקורת
• כמות נושאים
• חלוקת הנושאים בדוחות

ג. מהותיות הנושאים הנבדקים ביחס לפעילות הארגון

• מחלקות ראשיות
• עסקאות מהותיות
• פעילויות שמהוות חלק מייעודי הארגון

ד. עדכניות הנושאים הנבדקים

• ביקורת בזמן אמת
• נושאים בעלי יכולת השפעה על תכניות מתפתחות

ה. פניות יזומות אל המבקר הפנימי

• בקשות של גורמי ההנהלה לבדיקות של נושאים מחוץ לתכנית העבודה השנתית
• פניות של עובדים (תלונות)
• פניות של גורמי חוץ ואחרים

ו. מידת קבלת המלצות הביקורת ויישומן

• דיון ענייני בממצאים ובהמלצות
• המלצות שנתקבלו – קצב יישומן.
• התמודדות עם המלצות לגבי אחריות אישית של

מנהלים

3) השפעה של הביקורת הפנימית על תיפקוד ועדת הביקורת והדירקטוריון

• סדירות ישיבות ועדת הביקורת
• אופן רישום הפרוטוקולים
• דווח של ועדת הביקורת אל הדירקטוריון
• נוכחות המבקר בישיבות הדירקטוריון
• קשרי גומלין מבקר/ועדת ביקורת/דירקטוריון


טלפונים ליצירת קשר

אילה ורדי, שירותי ביקורת וניהול
רואת חשבון (ומשפטנית)
LL.M, B.A, C.P.A
טלפון: 02-5826449
נייד: 050-5882224
פקס: 02-5826448

כתובת

כתובת: רח' ההגנה 10 ירושלים
מיקוד: 97852
שעות פעילות:
ימים א - ה שעות: 17:00 – 09:00